Tin tức & sự kiện

Hình ảnh công nghệ sản xuất

Gia công thân máy công cụ

Processing tool body

Gia công máy tiện CNC

CNC processing machines

Gia công máy phay CNC

CNC processing milling machine

Gia công trên trung tâm đứng & ngang

Processing on the center vertical &

horizontal

Máy gia công bánh răng

Welding Equipment Gear

Phân xưởng đột dập

Sudden stamping workshop